O PROJEKTU

Bible nocí i dnem

Při příležitosti závěru Roku Božího slova srdečně zveme ve dnech 9. a 10. října 2020 do Zlína na čtení Bible nocí i dnem. Akce se koná ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba a pod záštitou místního děkana P. Kamila Obra.

Program bude zahájen v kostele sv. Filipa a Jakuba páteční večerní mší svatou v 18.30 hodin. Poté bude následovat celonoční a celodenní čtení Bible, při kterém různí hosté, farníci a lektoři Božího slova z celého děkanátu, budou číst úryvky z Nového zákona. Cílem projektu je Boží slovo číst, lépe mu porozumět a nechat ho na sebe působit více smysly.

Zveme k aktivní účasti na projektu čtenáře Božího slova ze zlínského děkanátu, ale i zástupce jiných církví, organizací a všechny, kteří chtějí tyto chvíle s námi společně prožít a setkat se skrze Boží slovo s Pánem. Po celou dobu bude čtení přenášeno online na youtube zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně. Během noci a dne přečteme většinu kapitol z Nového zákona.

Zapoj se i Ty 9. a 10. října do četby Písma svatého! Vyber si v harmonogramu některou z kapitol Nového zákona a přihlas se ke čtení úryvku na emailu svarc@credonadacnifond.cz, nebo zavolej na tel.: 731 621 246. K četbě můžeš oslovit i svoji rodinu, nebo přátele a lidi ze svého okolí. Děkujeme každému, kdo se zapojí!

V rámci projektu čtení Bible nocí i dnem máme příležitost Pánu věnovat svůj čas, který je dnes velmi vzácný. Chceme otevřít své oči a skrze čtení Písma Ho chválit. Nabízíme svůj hlas pro Jeho slávu. Otevíráme také své uši k několika-hodinovému naslouchání biblickým textům a tím se ještě více otvíráme působení Ducha svatého. 

Během celého projektu budeme prosit na tento úmysl:
Za dar naslouchání a porozumění Božímu slovu a následné nacházení požehnané cesty v realitě současnosti. 

Týden před samotnou akcí vás zveme v pátek 2. října 2020 od 17 hodin do kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde proběhne adorace s uctíváním Písma.