O PROJEKTU

„Radostná zvěst“

Posilněni uplynuvším Rokem Božího slova bychom Vás rádi přizvali k aktivitě tentokráte zacílené na intenzivnější prožití doby adventní a vánočních svátků, tedy času, který doslova vybízí k hledání impulsů, jež by do životů našich blízkých i nás samotných přinesly radost.  

Vnímáme, že opravdová radost se rodí tam, kde jsou přítomna srdce otevřená lásce. Tedy srdce toužící obdarovávat především druhé, radovat se z radosti druhých, srdce „hladově“ hledající příležitost k setkání s radostí.

Průvodcem nám budiž ten nejpovolanější, Ježíš proto v Betlémě narozený, aby přinesl poselství lásky a ukázal cestu k věčné radosti v nebi!

Každou adventní neděli najdete zde nebo i na našich sociálních sítích část dětmi čteného příběhu Radostné zvěsti (čerpané z textů evangelia). Na konci jednotlivých dílů budou uvedeny jednak náměty k prožívání Adventu, jednak úkoly (nejen) pro děti a mládež, jejichž uskutečnění, věříme, může šířit radost. 

Nepřehlédněte též úkoly bonusové, které nabídnou možnost zapojení do soutěže, na jejímž konci obdrží ti nejúspěšnější cenu NF Creda a hodnotné dárky.

Přátelé, vyhledávejme lásku a předávejme radost!

4. adventní týden