AKTIVITA K RADOSTNÉ ZVĚSTI

Každou adventní neděli zde naleznete úkoly a inspirace, týkající se čtené části.

 • první rovina je ÚKOL, který splníte a splněný nám jej zašlete (na info@credonadacnifond.cz) a my z přišlých budeme na závěr losovat vítěze.
 • druhá rovina je INSPIRACE, kdy vám nabízíme, jak můžete ještě více prožívat dobu adventní.

ÚKOL NA KAŽDÝ TÝDEN

(zde každou adventní neděli naleznete nový úkol, který se nějak dotýká právě čtené části příběhu)

1. týden FOTOGRAFIE

 • vyfotit fotografii, která bude jakkoli znázorňovat čtený úryvek. Cokoli, co bude blízké čtené části, je možné vyfotit a tím se zúčastnit. K fotografii přiložte i text, který nám osvětlí, jak daná fotografie s úryvkem souvisí.

2. týden OBRÁZEK

 • nakreslit obrázek, který znázorňuje čtený úryvek. Obrázek potom naskenujte nebo vyfoťte a zašlete spolu s krátkým popisem.

3. týden LOUTKOVÉ DIVADLO

 • nakreslit obrázek, který znázorňuje čtený úryvek. Obrázek potom naskenujte nebo vyfoťte a zašlete spolu s krátkým popisem.

4. týden DIVADLO NEBO ŽIVÝ OBRAZ

 • za pomoci rodiny nebo přátel ztvárněte čtený úryvek. Může to být pouze živý obraz nebo malé divadelní představení. Délka maximálně 3 minuty.

INSPIRACE NA KAŽDÝ TÝDEN

(zde každou adventní neděli naleznete novou inspiraci, které se nějak dotýká právě čtené části příběhu a může vám pomoci k intenzivnějšímu prožívání doby adventní)

1. týden

 • RADOSTNÉ PŘEKVAPENÍ – pokuste se během týdne dělat radostná překvapení pro někoho z vašeho okolí. 
 • MODLITBA PRVNÍHO TAJEMSTVÍ RADOSTNÉHO RŮŽENCE – navrhněte společnou modlitbu v kruhu rodinném nebo ve vašem společenství nebo jen tak s přáteli. 

2. týden

 • KRÁTKÁ PROCHÁZKA – pozvěte někoho blízkého na krátkou procházku na vámi oblíbené významné místo (např. krásná lesní kaple, boží muka, kaple na zvláštním místě atd.).
 • OBLÍBENÁ PÍSEŇ – zazpívejte si nebo poslechněte vaše oblíbené písně. Pozvěte k poslechu nejen vaši rodinu, ale i své blízké a přátele.

3. týden

 • RADOSTNÁ ZVĚST – každý den jednomu člověku zvěstuj něco radostného, povzbudivého.
 • MODLITBA ANDĚLE BOŽÍ – každý den si vyber jednoho člověka, za kterého se tuto ochrannou modlitbu budeš modlit.

4. týden

 • JESLIČKY – pokuste se společně vyrobit malé jesličky i s malým Ježíškem, které pak umístíte pod váš vánoční stromeček do blízkosti betléma. 
 • SMYSL ŽIVOTA – během stavby – tvoření se pokuste společně pouvažovat nad tím, co pro vás znamená smysl života (dar života).
 • PODĚKOVÁNÍ – poděkuj svým rodičům za dar života – za to, že díky nim můžeš být na tomto světě.