KONTAKT

Projekt Radostná zvěst pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci a děkanátními Centry pro rodinu za podpory P. Petra Bulvase, biskupského delegáta pro pastoraci.

Své dotazy k projektu, splněné úkoly nebo své dojmy z poslechu zasílejte na: info@credonadacnifond.cz.