PROGRAM

Projektu čtení Bible nocí i dnem bude předcházet adorace s uctíváním Písma, na kterou Vás zveme v pátek 2. října 2020 od 17 hodin do kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Můžeme se tak duchovně připravit na následné čtení Bible.

Hlavní program začne v pátek 9. října 2020 v 18.30 hodin mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Po mši bude následovat slavnostní průvod s Písmem svatým, které symbolicky přinese společně s kněžími rodina z farnosti na znamení toho, že Bůh skrze Písmo mluví ke všem generacím.


V 19.30 hodin zahájíme první Matoušovou kapitolou noční čtení Nového zákona. Ten budeme číst s krátkými přestávkami pro hudbu a ke ztišení až do ranní mše svaté v 6.30 hodin.

Po ranní mši budeme pokračovat v četbě Písma a to od čtvrté Janovy kapitoly. Během celodenního čtení se dostaneme až k šestému listu Efezanům, který bude posledním čteným úryvkem.

Celý projekt ukončí opět mše svatá v 18.30 hodin. Po ní ještě můžete zůstat v kostele a rozjímat.

Během noci i dne bude pro čtenáře i návštěvníky kostel po celou dobu otevřen a osvětlen, můžete přijít kdykoliv naslouchat a pozvat také své přátele. Číst budeme ekumenický překlad, akce je otevřená zástupcům všech církví i nevěřícím. Celý program bude přenášen online přes youtube kanál zlínské farnosti.

Po celou dobu programu bude (kromě mší svatých) otevřen Klub pod kánoí na místní faře, především k odpočinku, ale i k občerstvení.

Vzadu v kostele budou k dispozici pro návštěvníky zdarma výtisky Nového zákona, které připravil pro účastníky nadační fond Credo jako dar.